Johnny Is Nie Dood Nie

Photo of Johnny Is Nie Dood Nie
Click to see larger image
Best Price R98.00

Buy From

Related South African Products

Product Description

Johnny Is Nie Dood Nie Product Description

Vier vriende hou 'n partytjie kort na Johannes Kerkorrel se selfmoord in 2002. So kan hulle weer hulle studentedae op Stellenbosch in die tyd van die Voelvry ioer herleef.

Hulle was deurdrenk van die protesmusiek van Kerkorrel, Andre Letoit en Bern

Customer Reviews

Write your own review